Incest sexuella övergrepp

Vad är incest?

Vad är incest?

Att du blivit utsatt för sexuella övergrepp är inte ditt fel.
Du har aldrig någon skuld och ansvar för övergreppet.

Incest är sexuella övergrepp av en familjemedlem, närstående eller någon som du är i beroendeställning till. Det vill säga när någon i din familj tvingar dig eller någon annan familjemedlem till sex eller andra sexuella handlingar. Den som begår de sexuella övergreppen kan vara till exempel en förälder, ett syskon, moster, farbror eller far/morförälder.

I begreppet familj måste det inte handla om biologiska släktingar. Det kan lika gärna vara en styvförälder, ingift person eller ett adopterat syskon som begår övergreppen.

Sexuella övergrepp


Ett sexuellt övergrepp är när någon går över en annan persons gränser sexuellt. Händelsen behöver varken innehålla våld eller hot. Om en förövare utnyttjar sin ställning eller den utsatta är i en position där den inte har möjlighet att värja sig så är det ett övergrepp.
Det kan handla om tillfällen då den som utsätts är berusad, sover, är drogpåverkad eller har en funktionsvariation. 


Om den ena personen är över 15 år och den andra under 15 år så är det enligt lag alltid ett övergrepp oavsett samtycke. 


Exempel på vad ett övergrepp kan vara: 


  • Penetrerande samlag med kroppsdelar eller föremål
  • Att någon utan tillåtelse tar på en annans kropp på ett sexuellt sätt
  • Att ”tvingas” ta på någon annans kropp
  • Att någon pratar om sexuella saker eller visar bilder eller filmer
  • Att någon vill ta bilder eller filma en annan person i sexuella poser eller med lite 
kläder
  • Att någon försöker köpa sexuella handlingar, till exempel med pengar, tjänster eller 
presenter
Min hemlighet

Vem är förövaren?

Det syns inte utanpå vem som utsätter en annan person för övergrepp. 
Förövare finns i alla samhällsklasser, alla nationaliteter och alla kulturer. 
Men det vi här på nxtME ser är att det finns två typer av förövare som är vanligast:

     - Den kontrollerande narcissisten 

     - Den barnsliga med underutvecklat känsloliv som tror den är ”kompis” med barnet

Dessa är ofta väldigt trevliga utåt, de kan ha höga positioner i samhället, vara med i frivilligorganisationer och engagera sig i samhällsfrågor. 
Men det betyder inte att hen inte kan utsätta barn för sexuella övergrepp.

Incestutsatt

Vem som helst kan bli utsatt för övergrepp. Det finns inga speciella tecken som låter oss veta vem som är eller blivit utsatt. 
Hen kan se ut hur som helst och komma från var som helst.
En del använder sin rastlöshet till att göra karriär, andra vänder sig till ångestdämpare. 
På nxtME träffar vi ofta incestutsatta som inte fått hjälp med sitt trauma och därför lever med konsekvenser som till exempel utvecklat sex och kärleksberoende, matmissbruk, ätstörningar, självskadebeetende, PTSD.

Många funderar över varför just de blev utsatta. Var det något de gjorde, var de för snälla, för elaka, för veka
eller förtjänta att straffas?
Det vi alla behöver göra är att lägga tillbaka skulden där den hör hemma - hos förövaren - alltid!