Sexuella övergrepp - Incest

Vad är sexualbrott?

Sexualbrott är ett samlingnamn för brott när någon utsätter dig för sexuell handling mot din vilja. I grupperingen sexualbrott ingår brottsrubrisering våldtäkt mot barn, grov våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp med flera. 
Det är aldrig ditt fel att du blir utsatt för sexualbrott. Det är alltid gärningspersonen, det vill säga den som utsatte dig för brottet, som bär skulden. Vi vet att många sexualbrottsutsatta tar på sig skulden för det som hänt, men det är aldrig ditt fel, det är gärningspersonen som har valt att begå en brottslig handling.

växa upp med övergrepp hemma

Det är alltid olagligt att utnyttja en person som befinner sig i en utsatt situation eller som av annan anledning inte kan eller vågar utrycka sin motvilja.
Exempel på sådana tillfällen är:

  • Du är i beroendeställning till gärningspersonen
  • Du är under 15 år
  • Du sover
  • Om du är påverkad av alkohol och/eller droger
  • Om du har en sjukdom, skada eller en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera
  • Du är rädd och kroppen reagerar utifrån det, du "fryser"


Lagstiftningen för sexualbrott ändrades den 1 juli 2018. Den nya lagstiftningen betonar att den som har sex med någon som inte frivilligt deltar kan bli dömd för våldtäkt. Begreppet sexuellt tvång är borttaget och numera används sexuellt övergrepp.
Sexualbrott som skett före 1 juli 2018 utreds efter gamla lagen även om du anmäler idag. Vi vet att det är vanligt för dig som utsatts för ett sexualbrott att vänta med att anmäla (eller inte anmäla alls). Den nya lagstiftningen gäller alltså alla händelser som inträffar efter den 1 juli 2018.

Sexualbrott mot barn

För att skydda barn och unga är det olagligt att ha sexuellt umgänge med en person under 15 år. Du som är under 15 år kan inte samtycka till frivilligt sex med en vuxen eller ungdom över 15 år. Den som utför sexuella handlingar med någon under 15 år kan därför dömas för sexualbrott mot barn.

Undantag gäller om ni är nästan lika gamla och båda vill ha samlag, frivilligt. Sådana situationer är det orimligt att någon blir straffad. Undantaget gäller för unga personer som är nästan lika gamla och som har ett förhållande med varandra eller liknande. Om så är fallet och det är uppenbart att ni båda vill ha sex med varandra så döms inte en person som är över 15 år.

 

Våldtäkt mot barn

Den som har samlag eller utför annan sexuell handling som kan likställas med samlag med en person under 15 år begår våldtäkt mot barn. Sexuell handling som är jämförbart med oral-, vaginal- eller analsex syftar tillexempel på penetration med föremål eller med fingrar. Det kan också innefatta att offrets och gärningspersonen kommer i kontakt med varandras könsdelar, utan att penetration sker.

Barn som upplever våld

Inom grupperingen sexualbrott mot barn kan även andra sexualla handlingar rubriseras som våldtäkt mot barn med anledning av att kränkningar mot barn av sexualla handling kan bedömas allvarligare när det sker mot just barn.

Är gärningspersonen förälder, vårdnadshavare eller har annat liknande förhållande till barnet som gärningspersonen utsätter för sexualbrott ska det ses som våldtäkt mot barn, till 18 års ålder. I brottsbalken 6 kap 4 § kan du läsa mer om detta.

Grov våldtäkt mot barn

Vad som bedöms som grov våldtäkt mot barn är baserat på omständigheter och således olika från fall till fall vad domstolen bedömer som grov våldtäkt mot barn.
Här är några exempel:

  • Gärningspersonen använder våld eller hot som är särskilt allvarligt
  • Fler än en person förgriper sig på dig, eller på annat sätt deltagar i övergreppet.
  • Tillvägagångssättet visar särskild hänsynslöshet eller råhet av gärningspersonen.
  • Den utsattas låga ålder

Sexuella övergrepp mot barn

Sexuellt övergrepp mot barn innebär att en person begår en sexuell handling mot ett barn. Barn under 15 år kan inte ge sitt samtycke till frivilligt sex.Vad gäller sexuellt övergrepp är det sexuella handlingar som inte är samlag eller som går att jämföra med ett samlag- eftersom det bedöms som våldtäkt mot barn.

Sexuellt övergrepp mot barn kan bland annat vara att någon tvingar dig att onanera, tvingas ta på dig själv eller någon annan på ett sexuellt sätt, att du onanerar åt någon annan eller att någon tar på dig samtidigt som hen onanerar.
Det kan också innebära att någon tvingar dig titta på porr eller på någon annans kön.

Kom ihåg att tvång inte nödvändigtvis behöver innehålla våld.

Vem begår sexualbrott mot barn?

Den absolut vanligaste förövaren vid sexualbrott, och andra kränkningar- våldsbrott, är en person som barnet känner väl.
När barn och unga utsätts för sexualbrott- i de allra flesta fall är det för barnet en känd person, en förälder, vårdnadshavare eller annan närstående som är gärningsperson.

Tyvärr visar statistik att sexualbrott mot barn är vanligt. Du känner med största sannolikhet en eller flera personer som har upplevt det, även om de inte har berättat.


Vi finns här för dig

Enligt FN:s Barnkonvention, som i Sverige idag är lag, är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter. Det innebär att ingen får diskrimineras och alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Därför vill vi säga till dig som varit utsatt för sexuella övergrepp- incest i barndommen och som söker hjälp hos oss:

Du är värdefull – Det spelar ingen roll vem du är eller vilken bakgrund du har. Vi anser att alla människor är lika värdefulla. Vi ser dig och vi diskriminerar ingen.

Du har rätt – Vi anser att alla människor har rätt till nya livschanser. Det är därför vi arbetar proaktivt och stöttar dig när det verkligen behövs.

Det är ditt val – Vi verkar för att skydda dina intressen. Vi vet att du strävar efter mening och vi respekterar de val du gör. 

Sök stöd och hjälp hos oss
Prenumerera på nyheter

Några gånger om året skickar vi nyhetsbrev till dig som vill prenumerera. Nyhetsbrevet innehåller information om bland annat kommande föreläsningar, evenemang och övrig verksamhet.
Självklart är det helt kostnadsfritt att prenumerera på nyhetsbrev