Styrelse och förtroendevalda

Alla ideella föreningar och stiftelser behöver ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för att behandla olika frågor, förvalta beslut samt leda verksamheten och arbetet i föreningen framåt.
Styrelsens skyldighet är att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med stadgar och förväntningar från intressenter såsom bidragsgivare, medlemmar samt anställda.

Styrelse och förtroendevalda - nxtME 

Malin Hydén
Styrelseordförande

Christian Järnvall
Ledamot

Alexander Canizarés Dahlström
Ledamot och kassör

Gunilla Lindqvist
Ledamot och sekreterare

Marianne Forsell
Ledamot

Ewa Thalén Finné
Valberedning