Om oss

Organisation

Ideell organisation

Vi är en personlig och engagerad ideell organisation som står upp för alla som är eller har varit utsatta för incest.

 

Vår värdegrund och vårt arbete grundar sig i FN:s Barnkonvention om alla barns lika rättigheter.
Vår vision är ett samhälle där alla barn är trygga i sina hem - ett samhälle fritt från incest och sexuella övergrepp mot barn.


Vi erbjuder stöd och hjälp till alla som drabbats av sexuella övergrepp av närstående i barndomen.
Vi för de utsattas talan. Ingen ska behöva stå ensam.
Alla ska få en ny chans att utveckla ett bra liv. Det är det vi vill möjliggöra.

 

Verksamhet består i huvudsak av tre delar:

  • Kostnadsfri stödverksamhet
  • Utbildning och föreläsning
  • Opinionsbildning

Genom dessa verksamhetsområden vill vi att incestdrabbade ska kunna hitta tillbaka till sitt människovärde. Ingen som varit utsatt för incest eller personer som kommer i kontakt med de som varit utsatta ska vara okunnig, känna osäkerhet, rädsla eller skam inför begreppet.

 

Alla som är eller varit utsatta för incest ska erbjudas det stöd och den hjälp de har rätt till för snabbt kunna återgå till en väl fungerande vardag.

 

nxtME är en icke vinstdrivande ideell organisation.

Politiskt och religiöst obunden.

Alla könsidentiteter och åldrar är välkomna hos oss, du som är under 13 år är välkommen i vår chatt.

Låt inte din bakgrund bestämma din framtid

 

Vår vision är en värld utan övergrepp och incest

nxtME vill:

  • Vara med och påverka så att antalet brottsutsatta barn och unga vuxna minskar.
  • Vara en röst för dem som inte vågar tala.
  • Att fler ska våga prata om detta svåra ämne och våga ställa tydliga frågor till den som de misstänker är utsatt.
  • Vara en plats där den utsatte ska få hjälp, bli trodd, känna tillhörighet med andra som varit med om liknande saker och bli förstådd.
  • Att varje människa som kommer till oss ska känna sig unik, respekterad och värdefull.

 

Vår verksamhet bygger på

Stöd
Vi erbjuder idag samtalsgrupper i alla våra län och slutna samtalsgrupper i Stockholm och Västra Götaland. Utöver det erbjuder vi enskilda samtal, aktiviteter vid familjehögtider, event, stöd via chatt, telefon och mail samt stödpersoner.

Föreläsningar
Vi har idag föreläst för ca 6500 personer. Vi har flera olika föreläsningar och utbildningspaket. Våra föreläsare är erfarna och har själva erfarenhet av incest.

Opinion
nxtME vill nå ut med kunskap och informatorn samt vara med och påverka beslutsfattare. Bland annat har vi varit med på nyhetsmorgon, Nyheter24, metro, Mamma, Dalarnas tidning, Värmlands folkblad och Må bra.

Två elever per klass är utsatta för incest samtidigt som över 70% aldrig fått lära sig om övergrepp och incest i skolan.

 

Samarbetspartners

 

 

Verksamhetsberättelser och årsredovisning