Incest sexuella övergrepp

Konsekvenser

Konsekvenser av sexuella övergrepp

Varje individ är unik, så även hur du reagerar och hur du mår efter att du blivit utsatt för sexualbrott.

 Det är flera faktorer som spelar in, det kan till exempel vara faktorer som 
antal övergrepp, hur gammal den som utsätts är, hur nära hen står förövaren känslomässigt samt vilket stöd hen har av omgivningen. 

Sexuella övergrepp av närstående sätter ofta väldigt djupa spår och många behöver professionell hjälp för att läka sina sår. 
En del förtränger händelserna och har inga minnen av övergreppen, en del minns delar av det som hänt och en del minns allt i detalj. 

Både minnen och psykisk ohälsa kan dyka upp långt efter att övergreppen upphört. 
Vanliga symptom är känslor av skuld och skam, rädslor, undvikande beteenden och kroppslig värk. Många känner sig väldigt ensamma om sina erfarenheter. Det är vanligt att känna in andra och deras behov, istället för att ta hand om sig själv. 


Tilliten till andra människor är en annan del som skadas. Du som varit utsatt för incest kan tappa förtroendet för andra människor.

Det är vanligt att du som varit eller är utsatt för övergrepp förminskar övergreppen. Du tycker själv inte att det var så farligt och att du bör kunna gå vidare utan hjälp från andra. 
Kanske är det därför så få söker behandling för just övergreppen de varit utsatta för och i stället söker hjälp långt senare för vanliga konsekvenser efter sexuella övergrepp:

Sömnsvårigheter
Självskadebeeteenden ex att du skär dig.
Anorexia
PTSD
Ångest och/eller ångestattacker
Depression
Svårigheter med tillit till andra människor 
OCD

Berätta om övergrepp

Eftersom vanliga konsekvenser av övergrepp är förlorad tillit och sämre självkänsla så är det för många svårt att berätta om övergreppen.
 Många tvivlar både på sina egna minnen och på omgivningens reaktioner. 

Det finns så klart många olika anledningar till att inte berätta, de vi på nxtME oftast hör från vuxna att de inte vill såra sina familjer.
Och vanligast från barn att de känner att de stör och att ingen lyssnar på dem.