Sexuella övergrepp - Incest

Utsatt för sexuella övergrepp av närstående

nxtME arbetar för att ge stöd och hjälp till dig som utsatts för sexuella övergrepp i nära relationer. Vi vill även bidra till att öka kunskapen och förståelsen för problematiken incest, inom professionen och samhället i stort. Enligt FN:s Barnkonvention, som i Sverige idag är lag, är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter. Det innebär att ingen får diskrimineras och alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Därför vill vi säga till alla er som varit utsatta för incest och sexuella övergrepp och som söker hjälp hos oss:

Du är värdefull – Det spelar ingen roll vem du är eller vilken bakgrund du har. Vi anser att alla människor är lika värdefulla. Vi ser dig och vi diskriminerar ingen.

Du har rätt – Vi anser att alla människor har rätt till nya livschanser. Det är därför vi arbetar proaktivt och stöttar dig när det verkligen behövs.

Det är ditt val – Vi verkar för att skydda dina intressen. Vi vet att du strävar efter mening och vi respekterar de val du gör. 

Prenumerera på nyheter

Några gånger om året skickar vi nyhetsbrev till dig som vill prenumerera. Nyhetsbrevet innehåller information om bland annat kommande föreläsningar, evenemang och övrig verksamhet.
Självklart är det helt kostnadsfritt att prenumerera på nyhetsbrev