Incest i Media

Press, artiklar och opinion

Här hittar du artiklar, intervjuer, repotage och övrigt redaktionellt och digitalt medverkande -

som nxtME gör för att skapa opinon och lyfta ämnet incest i samhället.

 

  • Branchtidningen Omtanke - tidningen för vård och omsorg     

"Tidningen Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!
Vi ger läsaren intervjuer med intressanta personligheter. Vi djupdyker i varje nummer i ett aktuellt ämne som Socialtjänstens arbete eller drogbehandling samt presenterar aktuella branschnyheter och forskningsrön."
Läsaren får genom tidningen kännedom om; nya lagar och regler, relevant vidareutbildning, ny yrkesutrustning och inspirerande reportage.

 

Läs hela artikeln "Bemötande betyder allt" i Omtanke Nr 2, 2022.

I repotaget möter vi Sofie som under två års tid utsattes för sexuella övergrepp av sin äldre bror. Sofie berättade inte för någon om det hon utsattes för, varken för familjen, vänner eller skola.

Men när hon tog mod till sig att faktiskt berätta för hennes föräldrar och myndighetspersonal blev intre bemötande som hon hade hoppats och förväntat sig.

Det saknas kunskap hos de som möter barn och unga.

Incest är komplext, att utsättas för sexualbrott av någon inom familj, släkt eller närmsta kretsen som barnet litar på ger djupa sår och konsekvenser som kan bli livslånga, om inte peronen får rätt stöd och hjälp.