Föreläsningar

Våra föreläsningar

Vi har under åren föreläst för tusentals människor och träffat hundratals utsatta. Våra föreläsningar genomförs av personer som själva varit utsatta för incest. Tillsammans med sakkunniga läkare från barn och ungdomspsykiatrin utformar vi våra föreläsningar och vårt utbildningsmaterial. 
Vi vill genom vårt arbete förmedla hopp till utsatta och kunskap genom utbildning till personer som möter utsatta i sitt arbete.
Sannolikheten är stor att människor du känner och arbetar med är eller har varit utsatta för incest.

Ett första steg är att få förståelse och högre kunskap för vad incest är, vad utsatta behöver och hur vi kan ge dem bästa förutsättningarna till ett rikt liv.
Med kunskap kommer förändring!  

Rapporter från NCK och Allmänna Barnhuset visar att drygt 4% av Sveriges befolkning varit utsatta för incest. Det är 2 elever i varje skolklass eller 400 000 individer i Sverige som har rätt till stöd och hjälp.

Med tanke på Covid-19 erbjuder vi även digitala föreläsningar och utbildningar.

Skolföreläsningar - Elever

Grundskola

Detta föreläsningspaket vänder sig till elever i grundskolan

Föreläsning - Personal 

Chef, rektor, personalansvarig, lärare

Detta föreläsningspaket vänder sig till profession.
Ett mycket bra paket för dig som möter barn och unga i din yrke

Föreläsning - Verksamhet

Jourer, kyrkor, allmänheten

Detta föreläsningspaket vänder sig till verksamheter som jourer och församlingar. Samt allmänhet

 

 

Prenumerera på nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer ut 3 gånger om året och
innehåller uppdateringar om våra evenemang.