Föreläsningar om sexuella övergrepp mot barn 

Våra föreläsningar

I våra föreläsningar får du bland annat ta del av incestöverlevares egna historia och konsekvenser. Du får också ta del av statistik, samt bemötande av incestutsatta och förebyggande arbete.

Rapporter från NCK och Allmänna Barnhuset visar att drygt 4% Sveriges befolkning är utsatt för incest
Det är 2 elever i varje klass eller 400 000 individer i Sverige som har rätt till stöd och hjälp

Tillsammans med sakkunniga läkare från barn och ungdomspsykiatrin utformas våra föreläsningar och utbildningsmaterial

Föreläsningspaket elever
Föreläsning om barn som upplever sexualbrott hemma

Föreläsning - Elever

Grundskola

Detta föreläsningspaket vänder sig till elever i grundskolan

vad menar vi med incest?
Personalföreläsning

Föreläsning - Personal 

Chef, rektor, personalansvarig, lärare

Detta föreläsningspaket vänder sig till profession.
Ett mycket bra paket för dig som möter barn och unga i din yrke

Föreläsningspaketet innehåller berättelser från verkligheten
Kunskap om sexuella övergrepp i hemmet

Föreläsning - Verksamhet

Jourer, kyrkor, allmänheten

Detta föreläsningspaket vänder sig till verksamheter som jourer och församlingar. Samt allmänhet

Vi erbjuder våra föreläsningar både fysiskt och digitalt

Vi vill förmedla hopp till utsatta och kunskap genom utbildning till personer som möter utsatta i sitt arbete
Sannolikheten är stor att någon du känner eller arbetar med är eller har varit utsatta för incest

Ett första steg är att få förståelse och högre kunskap för vad incest är, vad utsatta behöver och hur vi kan ge dem bästa förutsättningarna till ett rikt liv
Med kunskap kommer förändring!

 

Prenumerera på nyheter

Några gånger om året skickar vi nyhetsbrev till dig som vill prenumerera. Nyhetsbrevet innehåller information om bland annat kommande föreläsningar, evenemang och övrig verksamhet.
Självklart är det helt kostnadsfritt att prenumerera på nyhetsbrev