Föreläsningar om sexuella övergrepp mot barn 

Våra föreläsningar

- I våra förläsningar får du bland annat ta del av incestöverlevares egna historia, konsekvenser, bemötande och statistik

Rapporter från NCK och Allmänna Barnhuset visar att drygt 4% Sveriges befolkning är utsatt för incest
Det är 2 elever i varje klass eller 400 000 individer i Sverige som har rätt till stöd och hjälp

Tillsammans med sakkunniga läkare från barn och ungdomspsykiatrin utformas våra föreläsningar och utbildningsmaterial

Föreläsning - Elever

Grundskola

Detta föreläsningspaket vänder sig till elever i grundskolan

Föreläsning - Personal 

Chef, rektor, personalansvarig, lärare

Detta föreläsningspaket vänder sig till profession.
Ett mycket bra paket för dig som möter barn och unga i din yrke

Föreläsning - Verksamhet

Jourer, kyrkor, allmänheten

Detta föreläsningspaket vänder sig till verksamheter som jourer och församlingar. Samt allmänhet

Vi erbjuder våra föreläsningar både fysiskt och digitalt

Vi vill förmedla hopp till utsatta och kunskap genom utbildning till personer som möter utsatta i sitt arbete
Sannolikheten är stor att någon du känner eller arbetar med är eller har varit utsatta för incest

Ett första steg är att få förståelse och högre kunskap för vad incest är, vad utsatta behöver och hur vi kan ge dem bästa förutsättningarna till ett rikt liv.
Med kunskap kommer förändring!

 

Prenumerera på nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer ut 3 gånger om året och
innehåller uppdateringar om våra evenemang.