Få stöd

Stödgrupp- bearbeta sexuella övergrepp

Gruppsamtal, stödgrupp för dig som varit utsatt för sexuella övergrepp

Stödgrupp för dig som upplevt sexuella övergrepp under uppväxten.
Vi tror på gemenskap och igenkänning som starka läkande krafter. Att spegla sig i andra gör det lättare att förstå sig själv.
Att träffa andra med liknande bakgrund gör känslan av ensamhet lite lättare.

Vi har tre olika alternativ på stödgrupper:

  • Desiréegrupp
  • Öppen stödgrupp
  • Sluten digital stödgrupp

 

Samtalsgrupp, Desiréegrupp

Vi har utvecklat en egen modell av gruppsamtal, som vi kallar Desireegrupp. Här går du i stödgrupp tillsammans med andra som är i liknande situation som du. Vi har sett resultat att igenkänning har stor betydelse för din läkningsprocess.

Det är modigt att våga berätta om incest samt att våga söka stöd i sin bearbetning. Desiréegrupp är en sluten, ledarledd grupp med en tydlig struktur där vi följer eget framtaget material. Vi utgår ifrån modeller och ämnen som hjälpt oss själva, våra stödsökande och andra utsatta i sin läkning.

Deltagarna i gruppen delar sina upplevelser och erfarenheter med varandra. 

Desiréegrupperna är uppdelade i tre steg, ett steg per termin. Tanken är att samma personer följs åt under alla tre steg.
Vi startar nya grupper i början av varje termin.

Under STEG 1, första terminen i Desiréegruppen arbetar vi med olika teman.
Några exempel på vad vi går igenom i gruppen;

  • Min historia
  • Anhöriga och vänner
  • Min relation till mig själv
  • Familjeträd
  • Föreläsning om incest
  • Inventering
  • Tidslinje 

Desiréegrupper finns på plats i Stockholm, Västra Götaland och Gävle. Vi har även digitala desireégrupper, oavsett vart i Sverige du bor är du välkommen att delta i våra digitala grupper.

 

Fördelar med gemensamt stöd efter sexualbrott

Sexuella övergrepp av en närstående kan vara en hemlighet som många bär på. Ingen ska känna sig ensam med sin hemlighet. 
Tillsammans hjälps vi åt att minska den skuld och skam som många känner efter att blivit utsatta för sexuella övergrepp. Du får träffa andra med liknande bakgrund som du själv och höra deras historier, tankar och känslor. Genom att dela vår egen historia och samtidigt ta del av andras upplevelser öppnar vi upp för samtal kring tabubelagda ämnen.  

Oavsett om du går i terapi eller får stöd på andra håll så är det en stor fördel att gå i stödgrupp, Desiréegrupp hos oss. Stödgruppen blir ett komplement i din läkning och bearbetning. 

 

Så här säger tidigare grupp deltagarna:


"Jag har lärt mig att uttrycka mig kring mina känslor kring övergreppen. Det är inte mig det är fel på. Jag tar med mig att jag inte ska känna skam och skuld längre för det som hänt"

- Kvinna, 48


Jag vill tacka er för det otroliga jobb som ni gör.
Med er hjälp kommer jag slippa snubbla på tusen stenar på vägen till mitt fria liv.”

- Kvinna 36 år

 

 


"Tryggt och skönt att inte behöva skämmas eller känna sig ensam.

- Kvinna, 34

 

"Gruppen var så jävla bra idag! Alla var så snälla, flera öppnade upp sig och det var tack vare ledaren. Hon var grym och fick med sig alla på ett tryggt sätt, men pratade som en vän och det var betryggande. Rätt personatt leda gruppen" 

- Tjej 19 år

Öppen stödgrupp

Vi har öppna stödgrupper en gång i månaden. De öppna stödgrupperna finns både digitalat och på plats i våra lokaler i Stockholm, Västra götaland och Gävleborg.
Samtalsgrupperna är ledarledda och kostnadsfria.

Vi tar emot stödsökande från hela landet till våra öppna digitala grupper. 

Stödgrupp, samtalsgrupp för incestutsatta
nxtME

Digital stödgrupp

Via våra digitala stödgrupper får du möjlighet att samtala med andra som varit med om incest.
Vi har både öppna och slutna digitala stödgrupper. Alla våra grupper är ledarledda.

Slutna digitala grupper startar vi allt eftersom det finns efterfrågan (minst fyra personer). Det är samma personer som följs åt under sex till åtta tillfällen. Om det sedan finns önskemål att fortsätta med gruppen efter det, så finns den möjligheten. Och vi kan då släppa in nya medlemmar efter behov.


Våra digitala stödgrupper är till för alla!

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd för dig som är eller varit utsatt för sexualbrott under uppväxten
nxtME

Trygghet i gruppen

Att känna sig trygg i gruppen är grundläggande för att vi ska våga öppna oss. Sexuella övergrepp av närstående är alltid ett tillitsbrott. Att öva på tillit till varandra hjälper oss i vår läkning.

För att känna trygghet med varandra behöver vi veta att inget som vi säger i gruppen sprids i andra sammanhang. Det är ett förtroende att ta del av andras tankar, historier och känslor. Vi månar om detta förtroende och sprider inget vidare utanför våra grupper och lokaler.

Vi pratar alltid utifrån oss själva, hur vi känner och uppfattar saker. Vi hjälper varandra genom att lyssna aktivt och inte värdera det vi hör.

Det är mycket viktigt att alla i gruppen respekterar de tider och ramar som finns, eftersom de finns för att alla ska känna sig trygga och hörda.

Stödgrupp för dig som upplevt sexualbrott i barndomen
Gruppsamtal

Anmälan till stödgrupp

Jag är intresserad av att delta i en stödgrupp

Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi med information.