Få stöd

Gruppsamtal - Sexuella övergrepp

Gruppsamtal - Sexuella övergrepp

Stödgrupp för dig som upplevt sexuella övergrepp under uppväxten.
Vi tror på gemenskap och igenkänning som starka läkande krafter. Att spegla sig i andra gör det lättare att förstå sig själv.
Att träffa andra med liknande bakgrund gör känslan av ensamhet lite lättare.

Vi har tre olika alternativ på stödgrupper:

  • Desiréegrupp
  • Öppen stödgrupp
  • Sluten digital stödgrupp

 

Samtalsgrupp - Desiréegrupp

Desiréegrupp är en sluten, ledarledd grupp med en tydlig struktur där vi följer eget framtaget material - Desiréeboken.
Boken utgår ifrån modeller och ämnen som hjälpt oss själva, våra stödsökande och andra utsatta i sin läkning.

Deltagarna i gruppen delar sina upplevelser och erfarenheter med varandra. 

Desiréegrupperna är uppdelade i tre steg, ett steg per termin. Tanken är att samma personer följs åt under alla tre steg.
Vi startar nya grupper i början av varje termin.

Desiréegrupper finns på plats i Stockholm, Västra Götaland och Gävle. Vi har även digitala desireégrupper, oavsett vart i Sverige du bor är du välkommen att delta i våra digitala grupper.

 

Så här säger tidigare grupp deltagarna:

”Det bästa har lätt varit att jag inte längre känner mig ensam. Det har varit så otroligt skönt och lättande för sinnet och själen att få höra andras historier.”
– Flicka 17 år

” Jag vill tacka er för det otroliga jobb som ni gör. Att människor som ni finns räddar liv. Med er hjälp kommer jag slippa snubbla på tusen stenar på vägen till mitt fria liv. Det är svårt att med ord beskriva tacksamheten men jag är verkligen så lyckligt lottad” – Kvinna 38 år

 

 
 

"Gruppen var så jävla bra idag! Alla var så snälla, flera öppnade upp sig och det var tack vare ledaren. Hon var grym och fick med sig alla på ett tryggt sätt, men pratade som en vän och det var betryggande. Rätt personatt leda gruppen" 
- Tjej 20+ år

Öppen stödgrupp

Vi har öppna stödgrupper en gång i månaden. De öppna stödgrupperna finns både digitalat och på plats i våra lokaler i Stockholm eller Västa götaland.
Samtalsgrupperna är ledarledda och kostnadsfria.

Vi tar emot stödsökande från hela landet till våra öppna digitala grupper. 

Ingen ska behöva känna sig ensam  med sin hemlighet. Sexuella övergrepp av en närstående är en hemlighet som många bär på.
Tillsammans minskar vi skulden och skammen som många av oss som blivit utsatt för sexuella övergrepp - incest känner. Genom att dela våra och få ta del av andras upplevelser öppnar vi upp för samtal kring det tabubelagda ämnet som incest är.  

Oavsett om du går i terapi eller får stöd på andra håll så är det en stor fördel att gå i stödgrupp, desiréegrupp hos oss. Det blir extra ett komplement för din läkning och bearbetning. Du får träffa andra med liknande bakgrund som du själv och höra deras historier, tankar och känslor. 

Innehåll desiréegrupp

Under STEG 1, alltså första terminen i desiréegruppen arbetar vi med olika teman. Några exempel på vad vi går igenom i gruppen;

  • Min historia
  • Anhöriga och vänner
  • Min relation till mig själv
  • Familjeträd
  • Föreläsning om incest
  • Inventering
  • Tidslinje 

Digital stödgrupp

Via våra digitala stödgrupper får du möjlighet att samtala med andra som varit med om incest.
Vi har både öppna och slutna digitala stödgrupper. Alla våra grupper är ledarledda.

Slutna digitala grupper startar vi allt eftersom det finns efterfrågan (minst fyra personer). Det är samma personer som följs åt under 6-8 ggr. Om det sedan finns önskemål att fortsätta med gruppen efter de 6-8 gångerna så finns den möjligheten. Och vi kan då släppa in nya medlemmar efter behov.


Våra digitala stödgrupper är till för alla!

Trygghet i gruppen

Att känna sig trygg i gruppen är grundläggande för att vi ska våga öppna oss. Sexuella övergrepp av närstående är alltid ett tillitsbrott. Att öva på tillit till varandra hjälper oss i vår läkning.

För att känna trygghet med varandra behöver vi veta att inget som vi säger i gruppen sprids i andra sammanhang. Det är ett förtroende att ta del av andras tankar, historier och känslor. Vi månar om detta förtroende och sprider inget vidare utanför våra grupper och lokaler.

Vi pratar alltid utifrån oss själva, hur vi känner och uppfattar saker. Vi hjälper varandra genom att lyssna aktivit och inte värdera det vi hör.

Det är mycket viktigt att alla i gruppen respekterar de tider och ramar som finns. Eftersom de finns för att alla ska känna sig trygga och hörda.

Anmälan till stödgrupp

Jag är intresserad av att delta i en stödgrupp

Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi med information.