Få stöd

Enskilda samtal

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda stödsamtal där du får möjlighet att prata med personer från nxtME som själva upplevt incest som barn - sexuella övergrepp av närstående. 

Många om söker sig till oss och vill ha hjälp, har nästan aldrig pratat med någon om de sexuella övergrepp de var utsatta för som barn. Vanliga orsaker till det är att de inte vågar, inte vet vart de ska vända sig eller att de har låg tillit till systemet, vården och andra människor. 

Vår styrka är att många av oss på nxtME själva har varit utsatta för sexuella övergrepp av närstående och därav har vi stor förståelse för hur det kan vara. Vi ser goda resultat på de stödsökande som är eller har fått stöd genom oss.

 

Vad innebär stödsamtal?

Enskilt samtalsstöd inleds med ett introduktionssamtal där vi tillsammans ringar in vad du är i behov av för stöd och om vi kan möta det behovet . Efter det inledande samtalet tar vi ett gemensamt beslut om fortsatt kontakt utifrån det.
Samtalskontakten pågår sedan regelbundet och så länge som vi gemensamt bedömer att det finns behov av det.
Efter omkring 12 enskilda samtal gör vi en uppföljning och en bedömning om fortsatt kontakt.

Fokus i samtalen är att du ska få prata om det sexuella övergrepp du varit utsatt för, ditt mående, dina känslor och reaktioner. Samt de konsekvenser och den psykiska ohälsan som sexuella övergrepp lämnar efter sig.

Samtalen varar i 50 minuter per gång och är kostnadsfria.
Har du inte möjlighet att ta dig till oss finns även möjlighet till digitalt samtal.

Vi som tar emot stödsökande i enskilda samtal går i regelbunden handledning hos legitimerad psykoterapeut.

Vem kan söka stödsamtal?

Vi välkomnar alla från 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet.

Oberoende av om du nyligen blivit utsatt eller om det har gått tid, så är det viktigt att få bearbeta det som hänt och sätta ord på tankar, känslor och reaktioner. Vår erfarenhet är att det med rätt stöd, går att må bra igen.

- Kostnadsfritt stöd

Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal på plats i våra lokaler, digitalt och via telefon.

För att boka samtalstid- kontakta vår stödmejl: help@nxtME.se

nxtME står utanför hälso- och sjukvården och kan endast erbjuda rådgivning och stödjande samtal, inte vård eller behandling.

enskilda stödsamtal
stödsamtal nxtme