Engagera dig för att stoppa incest

 Bidra till att stoppa sexuellt utnyttjande av barn

Företag som vill bidra till ett tryggare Sverige

Företag som arbetar mot ett tryggare Sverige

För företagare som vill sponsra en ideell organisation som arbetar för att stoppa sexuella övergrepp på barn. Tillsammans bidrar vi till de globala målen. Vi på nxtME arbetar i synnerhet för att uppnå mål 16.2 - Eliminera alla former av vål och övergrepp på barn och 5..2 - Ökad jämnlikhet, avskaffa våld och sexuella övergrepp mot flickor. (och pojkar).

Samarbete ideell organisation

Samarbete

 


Vill du, ditt företag, skola, jour, vårdenhet eller liknande göra samarbeten med oss?
Hör av dig med ditt på förslag på samarbete eller med din idé om du vi tillsammans kan göra skillnad i samhället.

öka kunskap om incest i samhället

Boka föreläsning

 


Genom att köpa en föreläsning av oss bidrar du till att öka kunskapen i samhället om incest - sexuella övergrepp av närstående som barn. 

Vill du engagera dig?

Prenumerera på nyheter

Några gånger om året skickar vi nyhetsbrev till dig som vill prenumerera. Nyhetsbrevet innehåller information om bland annat kommande föreläsningar, evenemang och övrig verksamhet.
Självklart är det helt kostnadsfritt att prenumerera på nyhetsbrev