Bli medlem

Engagera dig för ett samhälle fritt från sexualbrott mot barn

Statistik visar att 4% av alla barn i Sverige är eller har varit utsatt för sexualbrott av närstående person(er), under uppväxten.
Det motsvarar 1-2 barn i varje klass som varit eller just nu är utsatt för sexuellt våld i hemmets "trygga vrå".

 

Vad bidrar ditt medlemskap till?

Vi strävar efter att du ska känna att ditt medlemskap i nxtME är värdefullt och att det bidrar till förändring. Av den anledningen skickar vi E-postmeddelande till dig som medlem varje kvartal. Där samlar vi senaste informationen och uppdateringar kring våra verksamhetsområden- stöd, utbildning och opinionsbildning.

Vi vill samtidigt ge värde tillbaka till dig som är medlem. Vi bjuder in alla våra medlemmar till specifika medlemsföreläsningar med olika teman och föreläsare. Vi erbjuder alla medlemar två föreläsningar per medlemsår, en på våren och en på hösten. 

 

Medlemsavgift 2023

nxtME är en icke vinstdrivande organisation där alla pengar som kommer in, oavkortat går till de personer som behöver vårat stöd.

Medlemavgiften betalas med faktura eller swish.
(I swish betalning skriver du själv in den summa du ska betala, baserat på din ålder)

Swish nummer: 123 272 12 23

 

Medlemsavgift för 2023 är oförändrad från tidigare år

Under 18 år 0 Kr
18 - 25 år samt pensionär 50 Kr
Från 26 år 250 Kr
medlemskap nxtme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre viktiga områden som ditt medlemskap möjliggör och bidrar till:

 

  1. Med ekonimisk stöd från medlemsavgifter bidrar du till att vi fortsatt erbjuder kostnadsfri stödverksamhet. Det ska inte vara en kostnadsfråga att må bra igen. Vi vill erbjuda hjälp till alla som är eller varit utsatta för sexualbrott som barn.
  2. Som medlem visar du ditt stöd genom att stå bakom våra värderingar. Du hjälper oss som ideell organisation att höja rösten, opinionsbilda och stäölla krav på våra politiker för att få stopp på sexualbrott mot barn.
  3. Kunskap är en nyckel till förändring. För att bryta tystnad och öka kunskapen kring svåra ämnen såsom övergrepp mot barn, incest, så måste vi våga prata om det. Våra föreläsningar och utbildningsmatrial är en viktig del i vårt förebyggande arbete.

 

 

 

Ditt medlemskap gäller från dagen du blir medlem till 31 december samma år.

Prenumerera på nyheter

Några gånger om året skickar vi nyhetsbrev till dig som vill prenumerera. Nyhetsbrevet innehåller information om bland annat kommande föreläsningar, evenemang och övrig verksamhet.
Självklart är det helt kostnadsfritt att prenumerera på nyhetsbrev